Samtaleforløb: Angst, nervøsitet og tankemylder

Hvad er et samtaleforløb?

UngTilUngs samtaleforløb ”Angst, nervøsitet og tankemylder” er et digitalt samtaleforløb til unge i alderen 16-35 år. Forløbet er ikke et terapeutisk tilbud, men tiltænkt som et forebyggende tilbud til unge der oplever udfordringer inden for førnævnte tema. Igennem samtalerne får de unge mulighed for at sparre og reflektere med deres rådgiver, samt får konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at håndtere deres udfordringer inden for forløbets tema.  Forløbene varetages af frivillige rådgivere, typisk unge i alderen 24-35 år, der har en relevant uddannelsesbaggrund til at kunne varetage et samtaleforløb.

Samtaleforløbene består af 12 samtaler, med fastlagte emner og øvelser for de enkelte samtalegange:

Samtale 1: Velkommen til – rammerne og temaet for forløbet
Samtale 2: Den unges barrierer og ressourcer
Samtale 3: Symptomcirklen
Samtale 4: Undgåelse
Samtale 5: Tanketeknik
Samtale 6: Flyt fokus (distraktionsøvelse) og midtvejsevaluering
Samtale 7: Ydre faktorer og mindfulness  
Samtale 8: Styrker
Samtale 9: Samtale om værdier og værdiøvelse
Samtale 10: Fri gang
Samtale 11: Målsætninger
Samtale 12: Afslutning og evaluering af forløb

Tilmelding

Ved tilmelding til samtaleforløbene udfylder unge et spørgeskema, der giver en indikation af, hvordan de har det. Spørgeskemaet er med til at vurdere, hvorvidt vi kan hjælpe de unge eller om vi vurderer, at de har brug for mere hjælp end hvad UngTilUng kan tilbyde med forløbene.

Matching

Frivillige matches op med unge af en ansat medarbejder, der også er ansvarlige for den daglige drift og udvikling af tilbuddet. I matchingsprocessen lægges blandt andet vægt på, at unge og frivilliges tidspunkter for, hvornår de kan afholde samtaler, passer sammen og at de frivilliges uddannelse og erfaringer passer til den unges situation og udfordringer. Har de unge specifikke ønsker til deres rådgiver eller har de frivillige specifikke ønsker til forløbet, forsøges dette også imødekommet i matchingen. Alle frivillige deltager i månedlig online gruppesupervision med den ansatte der er ansvarlige for tilbuddet, og har herudover altid mulighed for at få individuel supervision efter behov.

Evaluering

Vi evaluerer løbende på vores tilbud, med det formål at sikre kvaliteten af tilbuddet og da de samlede besvarelser på evalueringerne kan bruges til at søge økonomiske midler til tilbuddet. I praksis skal unge besvare en evaluering ved opstart af forløbet, ved afslutning, samt 6 måneder efter afsluttet forløb.

Daglig drift og udvikling af tilbuddet

Den ansvarlige medarbejder for tilbuddet står for at godkende unge til forløb, rekruttere frivillige, matche op til forløb, kontakt med frivillige, afholde opstartsmøde samt individuel-og gruppesupervision, og løbende udvikling af tilbuddet og uddannelsen til rådgiverne.

Ønsker du at tilmelde en ung eller høre mere kan du kontakte:

Sif Jannerup

Psykolog
Foreningen UngTrivsel
Projekt UngTilUng.com
Mail: sj@ungtilung.com
Tlf: 26 82 36 27

Tjek flere indlæg

Diverse

Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel. Marianne Knudsen  Artikel i Lolland-Falster Folktidende NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker. Han er nu gået på pension og er flyttet til

Diverse

Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet. I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for