Hvad er CTU

Center for Trivsel og Udvikling for børn og unge på Lolland-Falster

CTU er et samarbejde mellem Foreningen UngTrivsel og Lolland og Guldborgsund kommuner, finansieret af midler fra Socialstyrelsen. Rambøll er evaluator.

CTU er tilbud for børn og unge som kommer fra hjem med rusmiddelproblematikker.

I Lolland er tilbuddet til børn og unge i alderen 8-25 år.
I Guldborgsund er det til unge i alderen 15-25 år.

Formålet er at øge resiliens, mestring og trivsel for de involverede parter.

CTU fortsætter i sin aktuelle form foreløbigt frem til september 2025.

Henvisninger/henvendelser kommer fra fagpersoner, familier samt fra børn og unge selv.

Tilbud i projektet:

CTU tilbyder individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, netværksdannelse, familiesamtaler, digital chatrådgivning, Nada-behandling m.m. 

Samtaleforløb

Samtaleforløbene foregår på skoler, ungdomsuddannelsessteder, i vores lokaler i Nakskov og lånte lokaler i Nykøbing og Maribo.

Alle kan henvise/henvende sig. Vi behøver blot fornavn, by og et telefonnummer. Aftaler om tid og sted aftales derefter over SMS.

I den første samtale afgøres det om vedkommende passer med målgruppekriterierne og om den pågældende ønsker at deltage i det frivillige tilbud CTU er.

Den unge kan få op til 12 samtaler. 

Gruppeforløb

Gruppeforløb er et tilbud til unge på Lolland og Falster. De oprettes efter behov.

Vi har haft forløb i Nakskov og Nykøbing. Gruppetilbud kan oprettes som interessegruppe vedr. diverse emner, som pårørendeforløb med fokus på diverse mulige konsekvenser af at vokse op med en rusmiddelmisbruger og som netværksgrupper med fokus på hyggeligt samvær og f.eks. fællesspisning.

Madklubben

Det er til unge der ønsker et fællesskab med ligesindet, som synes det er hyggeligt at lave mad og spise sammen. Som gerne vil lære at lave billige hverdagsretter eller spændende gæstemad og som kan afsætte hver anden onsdag mellem 17-20. 

Der er plads til 8 unge i madklubben. Der vil være mulighed for f.eks at få besøg af en gæstekok, at have bål-aftener, at lave både danske retter, samt eksotiske retter. Indholdet aftales løbende sammen med de deltagende. 

Opstart til efteråret 2024
Kontakt Brian på tlf: 60 82 49 50 

Resultater

(citeret direkte fra Rambølls rapport (2016-2019) ”behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” CTU – Den boligsociale Fond). Rapporten kan hentes Her

Udvikling i Trivsel (11-16 år og 17-25 år)

  • Begge aldersgrupper har gennemsnitligt set lav trivsel ved opstart af indsats og er i risiko for depression og stress.
  • Dog oplever begge aldersgrupper også en stor positiv trivselsudvikling over indsatsforløbet, og ligger gennemsnitligt ikke længere i risikogruppen ved eftermåling. De 11-16 årige ligger endvidere gennemsnitligt over de danske normtal for trivsel ved eftermålingen, mens den ældre målgruppe nærmer sig.
  • Samlet set opnår 93 pct. En positiv trivselsudvikling over et indsatsforløb. Alle 11-16 årige oplever en positiv udvikling, mens andelen for de 17-25 årige er 91 pct.


Udvikling i Livsmestring
(11-16 år og 17-25 år)

  • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 11-16 årige stiger over et indsatsforløb. Ved afslutning har aldersgruppen gennemsnitligt set et livsmestringsniveau, som ligger højere end normen for både piger og drenge.
  • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 17-25 årige stiger markant over et indsatsforløb.
  • Den positive udvikling er drevet både af større trivsel, færre problemer/symptomer og øget mestring.
  • Tre ud af fire (i den yngre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.
  • Alle unge (i den ældre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.

Kontakt CTU

Tea Berg Skailand-Damgaard
Behandler CTU
Tlf: 28152244 .
Mail: ts@f-ungtrivsel.dk
Jane Touzari
Psykolog CTU
Tlf: 23810650 .
Mail: jt@f-ungtrivsel.dk