Hvad er digitale krea-fællesskaber?

Digitale kreative fællesskaber hos UngTilUng

UngTilUng tilbyder unge mellem 16 og 35 år at være en del af digitale, kreative fællesskaber via UngTilUngs eget digitale og GDPR-sikrede møderum. Formålet med de digitale, kreative fællesskaber er, at sårbare unge kan møde andre unge over en fælles kreativ interesse – uden at skulle møde op fysiske steder, som ofte kan være en hæmsko og dermed medføre, at de unge ikke investerer tid i fællesskaber. Flere af de unge, der allerede har været i et krea-fællesskab, lægger vægt på, at det er en fordel, at det foregår digitalt, da det gør det nemmere at overskue.
Et digitalt krea-fællesskab består af 6-8 unge og faciliteres af 2 frivillige gruppeledere. Gruppen mødes ugentligt på en hverdagsaften á 1,5 times varighed. Her medbringer alle en kreativ aktivitet efter eget ønske. Det kreative fungerer som noget fælles tredje for gruppen: Deltagerne har en fælles interesse og det er ofte dette, som danner udgangspunkt for de første samtaler, hvormed deltagerne vil lære hinanden mere og mere at kende, hvorefter samtalerne kan begynde at dreje sig over på noget mere sårbart eller hverdagslige udfordringer. Når det kreative er fokuspunktet – i hvert fald som en start – betyder det også, at krea-aftenerne er et frirum for de unge, hvor de kan møde andre med samme interesse. Det kan skabe grobund for relationsdannelse samtidig med, at de kan lære forskellige kreative teknikker af hinanden. Det kreative danner således rammen om fællesskabet og kan blomstre som et sted, hvor man kan hjælpe hinanden, støtte og lytte til hinanden. De unge kan ofte relatere til hinanden og hinandens udfordringer på den ene eller anden måde – ofte vil de unge kunne genkende at kæmpe med ensomhed, at føle sig udenfor og at mangle relationer.

De 2 frivillige gruppeledere er unge mellem 21 og 35 år, som er klædt på via UngTilUngs uddannelse. De har yderligere egen erfaring med sårbarhed i mere eller mindre grad samt faglig erfaring og generel interesse i målgruppen, sårbarhed og fællesskabsdannelse.

Hele gruppen har tilsluttet mikrofon og kamera og mødes via UngTilUngs eget GDPR-sikrede møderum. Dette er med til at skabe en tryghed for alle de unge og er en forudsætning for at være en del af fællesskabet. De kan se hinanden, hvilket gør det lettere at tale sammen og på sigt lære hinanden at kende.

Gruppen får et lukket gruppeforum via UngTilUngs hjemmeside, hvor de imellem mødegangene kan skrive med hinanden.

Gruppen mødes over 10 mødegange, hvorefter de unge har mulighed for at deltage i et nyt fællesskab med både nogle af de samme unge og nye unge. De frivillige gruppeledere kan også påtage sig et nyt forløb.

De digitale krea-aftener har løbende opstart.

Ønsker du at tilmelde en ung eller høre mere kan du kontakte:

Julie Marie Jensen

Kommunikation og fællesskabskoordinator
Foreningen UngTrivsel
Projekt UngTilUng.com
Mail: jmj@ungtilung.com

Tjek flere indlæg

Diverse

Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel. Marianne Knudsen  Artikel i Lolland-Falster Folktidende NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker. Han er nu gået på pension og er flyttet til

Diverse

Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet. I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for