Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet.

I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for foreningen.

En formel samarbejdsaftale blev indgået mellem Konsulentkompagniet (KK) og Foreningen UngTrivsel, hvori KK blev tildelt en række opgaver, herunder projektledelse, supervision, IT-support, arbejdsgiverfunktioner, erfaringsindsamling, rapportering til samarbejdspartnere samt administrative og regnskabsmæssige pligter.

Foreningen UngTrivsels ansvarlige for rådgivningsaktiviteterne påUngTilUng.com og i CTU, ledes af Direktør Jannik Dobusz, projektchef Merete Dobusz og seniorkonsulent Bjørn Christensen.
Projektchef Merete Dobusz bærer det overordnedeansvar for rådgivningsaktiviteterne. Hun udøver strategisk ledelse og planlægning samt tilbyder 1-1 supervision og gruppesupervision til medarbejdere. Yderligere definerer hun metodologien for rådgivningen og sikrer medarbejdernes kompetenceudvikling.

Direktør Jannik Dobusz har ansvaret for den kontinuerlige kvalitetskontrol og udvikling af rådgivningen i samarbejde med medarbejderne. Dette inkluderer opstilling af mål, evaluering, rapportering, uddannelse og GDPR-overholdelse. Rådgivningsansvarlige er ansvarlige for den daglige drift af rådgivningen og ledelsen af de tilknyttede frivillige rådgivere. Opgaver omfatter målsætning, løbende udvikling af rådgivningen, implementering af nye initiativer og uddannelse samt supervision af frivillige rådgivere samt supervision af frivillige.

Tjek flere indlæg

Diverse

Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel. Marianne Knudsen  Artikel i Lolland-Falster Folktidende NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker. Han er nu gået på pension og er flyttet til

Diverse

Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet. I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for