Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel.

Marianne Knudsen 
Artikel i Lolland-Falster Folktidende

NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker.

Han er nu gået på pension og er flyttet til København med sin kone, Jonna Lund Hansen, og begge er nu ude af initiativet, oplyser fagchef Merete Dobusz, der selv har arbejdet for Den Boligsociale Fond igennem 20 år. De øvrige medarbejdere har været tilknyttet i otte år.

Den tidligere direktør, Bjørn Christensen, er også trådt tilbage og er nu seniorkonsulent. I stedet er Merete Dobusz og Bjørn Christensens søn, Jannik Dobusz, blevet ny direktør.

– I den forbindelse har han ønsket, at der fremadrettet udelukkende fokuseres på børn og unges trivsel, hvor vi eksempelvis før også har haft rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens, oplyser Merete Dobusz, der selv har en akademisk grad i pædagogik og er cand. pæd.

Derfor har Den Boligsociale Fond – som aldrig har været en fond, men en forening – skiftet navn 1. marts 2024 til Foreningen UngTrivsel. Navneskiftet er netop sket på baggrund af, at foreningen fremadrettet udelukkende vil  fokusere på børn og unges trivsel, og det nye foreningsnavn skal omfavne og tydeliggøre visionen og missionen. Desuden har det med at kalde sig fond, uden at være det, givet en masse bøvl, tilføjer fagchefen.

 

To hovedprojekter

Fremadrettet har Foreningen UngTrivsel nu to hovedprojekter: UngTilUng og Center for Trivsel og Udvikling, CTU.

UngTilUng er en landsdækkende, digital platform, der via digitale initiativer styrker trivslen hos unge mellem 16 og 35 år. UngTilUng har mere end 100 frivillige, hvoraf mange selv har oplevet udfordringer med diverse sårbarheder i ungdomslivet. I deres frivillige arbejde kan de give støtte, anerkendelse og håb videre til unge, der står i en lignende situation.

CTU er et lokalt tilbud til børn og unge fra Lolland eller Guldborgsund kommuner, som er vokset op i utrygge rammer, hvor de voksnes rusmiddel-problemer som alkohol, hash eller andre rusmidler er en del af dagligdagen.

– Formålet med tilbuddet er at støtte de unge til af finde ressourcerne, så de kan få det liv, de ønsker sig, og når det gælder børn, samarbejder vi med forældrene, men med blik på børnene, siger Merete Dobusz.

Foreningen UngTrivsel har tilknyttet to psykologer, som arbejder for at øge børnene og de unges trivsel, mestring og modstandskraft, så de kan forebygge udvikling af psykisk sårbarhed og/eller misbrug.

Center for Trivsel og udvikling, der nu har eksisteret i otte år, har fået driftstilskud fra Socialstyrelsen frem til 31. august 2025, hvor det forventes, at der udmeldes en ny tre-årig pulje om behandlingstilbud til målgruppen.

CTU har som formål at øge de tilknyttes trivsel, mestring af livet og modstandskraft, så der forebygges udvikling af psykisk sårbarhed og/eller misbrug, samt at af-tabuisere det at vokse op i en familie med problemer med rusmidler.

 

Vifte af indgangsvinkler

I Lolland Kommune er tilbuddet til børn og unge i alderen 8 til 25 år, og i Guldborgsund Kommune er det til unge i alderen 15 til 25 år, og der er kontakt til cirka 150 til 175 børn og unge om året i Lolland og Guldborgsund kommuner.

– Nogle har korte forløb, mens andre møder med komplekse problemstillinger og kommer til samtaler igennem et år, fortæller fagchef Merete Dobusz.

Børnene og de unge mødes ifølge fagchefen med en bred vifte af indgangsvinkler og dermed med den metode, der passer til den enkelte. At samtalerne også foregår, der hvor børnene og de unge er, eksempelvis på skolen, er også en stor fordel, mener foreningen. Dels er det nemmere for de unge, dels sparer de transportudgifter.

Kasper Roug mødte blandt andet de to psykologer, der kommer ud og møder børnene og de unge, hvor de er, eksempelvis på skolerne, og om den væsentligt nemmere adgang til psykologhjælp end i det offentlige, som Foreningen UngTrivsel kan tilbyde, da der ikke er låg på antallet af mulige psykolog-samtaler.

– De unge kan blive hjulpet et lille stykke ad vejen gennem kommunernes tilbud om fem gratis psykologsamtaler, men de bliver ikke hjulpet færdige, så de kan klare sig. Og jo før, vi kan sætte ind, jo bedre, var det Merete Dobusz’ erfaring.

Mange unge med angst har desuden svært ved at komme ud af døren, og der er det landsdækkende, digitale samtaleforløb, UngTilUng, som i 2023 blev brugt af cirka 400 unge her fra landsdelen også en mulighed.

 

Jane er der, når dagen er svær

Folketingsmedlem Kasper Roug fik under sit besøg hos Center for Trivsel og Udvikling også mulighed for at tale med en af brugerne af CTU, som har haft syv forløb hos psykologen Jane Touzari.

Den 17-årige har i teenageårene mistet en af sine forældre, hvilket har påvirket hendes søskende stærkt. De har været ude i misbrug, og den 17-årige selv er flyttet hjemmefra i ung alder, men har alligevel formået at starte i gymnasiet, passe jobs og have en fritidsaktivitet.

– Hun er gået i overlevelses-mode og arbejder så ihærdigt, at der er risiko for, at hun får stress, fortalte psykologen, der blandt andet har sat ind med meditations-øvelser.

– Når jeg en dag er ked af det, laver jeg øvelserne, for jeg ved, at det kan gøre mig gladere, og ellers kan jeg maile til hende og få en hurtig tid, fortalte den modige unge, der stod frem.

Hun mente i øvrigt ikke, at der er så mange unge, der ved hvilken mulighed, de har gennem CTU, og at det er en langt nemmere tilgang til psykologhjælp:

– De kommer til mig. Jeg skal ikke køre efter det, fremhævede hun.


Mf’er hørte om, hvordan de bevilgede penge bruges

Tjek flere indlæg

Diverse

Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel. Marianne Knudsen  Artikel i Lolland-Falster Folktidende NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker. Han er nu gået på pension og er flyttet til

Diverse

Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet. I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for