Anonym chatrådgivning

UngTilUngs anonyme chatrådgivning er et tilbud, der imødekommer de unges behov for at henvende sig anonymt og få et udefrakommende blik på deres problematikker og det, der fylder. Chatten giver den unge mulighed for at sidde hjemme i egne trygge rammer og blive lyttet til, støttet og anerkendt for hvordan de har de af frivillige unge, der selv har været igennem svære udfordringer i deres liv. Chatrådgivningen er åben i 4 timer alle dage.

De unge kommer ofte igen og igen indtil de er klar til at blive henvist til et internt eller eksternt tilbud. Chatten gør, at de mest udsatte føler, at de har nogen, der kan hjælpe dem lige nu og her, hvor det hele kan virke uoverskueligt og ensomt.

De unge, der besøger chatten er mellem 16-35 år, er psykisk sårbare, med sociale og/eller følelsesmæssige udfordringer, ensomhed, manglende selvværd og angstprobelmatikker. De er ofte triste, bekymrede og kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer. Det er unge som ofte har svært ved at få den relevante hjælp, fordi de ikke kender og derfor ikke opsøger hjælpemulighederne, og hvis de gør, opsøger de ikke selv sociale tilbud og finder dem ofte grænseoverskridende. Digital kontakt på chatten er derfor en mulighed for de unge for at få hjælp anonymt og uforpligtende om de problemer som de arbejder med, og som kan føre til at de opsøger sociale lokale tilbud i deres kommune.

De frivillige i chatten bidrager med en overskueliggørelse af udfordringerne, som giver den unge mod på at arbejde videre med problemerne og den unge føler sig ikke længere så alene og forkert. De frivillige er peer-frivillige, som selv har været igennem udfordringer i livet og her derfor en anden empati og de kan give den unge inspiration og håb. For unge peers er arbejdet som frivillig samtidig en del af deres personlige recoveryproces, da mødet med aktuelle problematikker hos den unge bruger, vidner om store fremskridt hos den frivillige samt mening med smerten, da den frivillige nu konstruktivt kan bruge sine erfaringer til at hjælpe andre unge. Alle frivillige gennemfører et digitalt uddannelsesforløb inden de starter som frivillige. De har desuden mulighed for kontinuerligt at benytte UngTilUng’s digitale uddannelsestilbud, med nye uddannelser løbende. De frivillige modtager månedlig gruppesupervision, individuel supervision ved behov.

Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte.

Pernille Skov

Rådgivningskoordinator og Teamleder
Foreningen UngTrivsel
Projekt UngTilUng.com
Mail: ps@ungtilung.com
Tlf: 27 15 32 74

Tjek flere indlæg

Diverse

Den Boligsociale Fond snævrer fokus ind under nyt navn

Foreningen hedder nu “Foreningen UngTrivsel. Marianne Knudsen  Artikel i Lolland-Falster Folktidende NAKSKOV: Det var socialdemokraten Mogens Hansen fra Nakskov, der var primus motor tilbage i 2000, hvor Den Boligsociale Fond blev oprettet for at forbedre livet for en række mennesker. Han er nu gået på pension og er flyttet til

Diverse

Organisationsopbygning

Konsulentkompagniet, en kooperativ familieejet virksomhed, blev grundlagt i 1987 med en specialisering inden for velfærdsområdet. I 2000, under ledelse af Direktør Bjørn Christensen, Faglig direktør Merete Dobusz og tidligere formand Mogens Hansen, etablerede konsulentkompagniet Foreningen Den Boligsociale Fond, nu kendt som Foreningen UngTrivsel, hvorved Konsulentkompagniet blev integreret som sekretariat for