Rådgivnings og aktivitetscenter for borgere med demens

Formålet med centret er at medvirke til at skabe et demens venligt samfund hvor mennesker med demens kan trives og udvikle sig og bevare en dagligdag med arbejde og fritid længst muligt.

Projektet har fokus på at skabe en række nye tilbud til yngre personer med hukommelsesforandringer eller begyndende demens samt til pårørende.

Projektets tilbud er målrettet:

Hvad går det ud på?

Projektet inddrager dig som pårørende og lokalsamfundet på Lolland i udviklingen af nye rådgivnings- og aktivitetstilbud. Så hvis du har en god idé til en aktivitet eller et tilbud, så er du velkommen til at kontakte os.

Projektet vil have fokus på:

Rådgivning

Aktiviteter

Information

Dialog med lokalsamfundet med det formål at: