Uddannelse som velværecoach

Foreningen Den Boligsociale Fond gennemførte i samarbejde med SIND Hillerød-Allerød en ny uddannelse som velværecoach I efteråretet 2013.

Deltagere i uddannelsen er nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Formål

At mennesker, der selv er kommet sig efter en psykisk lidelse, hjælper ligesindede til at opnå mere velvære og selvstyring i hverdagen.

Om uddannelsen

Mennesker, som er kommet sig efter en psykisk lidelse, har fundet veje til at forbedre deres velværeog fået nyttig viden om, hvordan de bedst kan forblive raske. Gennem uddannelsesforløbet omsættes denne ofte intuitive viden i bevidste strategier, der kan videreformidles til gavn for andre. Ved at arbejde med undervisningsmaterialet bliver deltagerne således bedre i stand til at coache andre frem til netop de velværeværktøjer, der virker for dem.

Velværecoachuddannelsen vil derfor i sit sigte og sin funktion være mere anvendelig i praksis for frivillige, der er kommet sig, og gerne vil gøre en forskel for andre psykisk sårbare mennesker på baggrund af erfaring og indsigt i tilværelsen med psykisk sygdom.

Indhold og temaer

De to kursusdage:

Arbejdsformer

Arbejdsform på kursusdagene er oplæg og øvelser. Deltagerne udarbejder deres egen velværearbejdsbog, som danner grundlag for coachingtræningssessionerne. Materialet vil senere danne ramme om kontakten mellem velværecoach og coachee.

Deltagerne arbejder sammen parvis omkring velværebogen. De træner coaching parvis med udgangspunkt i en dags arbejde.

Deltagerne vil blive pålagt hjemmearbejde med at afprøve egne strategier.

Projektet er ophørt.