Faglig viden, nye mål i livet, fællesskab og styrket selvtillid – det er bare nogle af gevinsterne ved et netop afsluttet kursus for såkaldte ungecoaches, der siden november sidste år har forløbet i Kvartershuset Oasen. Her har en blandet gruppe af unge fra Ringparken én gang om ugen modtaget undervisning og øvet sig i disciplinen at coache andre unge – og kurset har været en bragende succes. 

Otte unge mænd og en ung kvinde fra Ringparken kom i november sidste år på en udfordrende opgave, da de takkede ja til at tage et kursus i coaching. Coaching er en professionel samtaleform, hvor man ved at lytte og stille spørgsmål hjælper andre med at finde løsninger på deres egne problemer. På kurset fik de unge træning i at coache andre unge, og i denne måned kan Ringparken byde velkommen til det første hold af unge med diplom på, at det har gennemført og bestået grundkurset i coaching.​

Som coach må man selv have øvelse i at besvare de spørgsmål, en coach kan finde på at stille. Man må turde være åben og sætte ord på de svære ting i livet. Det kræver mod, og det var da heller ikke lige nemt for alle kursisterne i starten, fortæller assisterende kursusleder Hatem Kaawach, der selv er vokset op i Ringparken.

”Det sværeste for folk i gruppen var nok at koncentrere sig og at være åbne. Det kan være krævende at fortælle sin egen historie og åbne op om ens problemer og håb– især et sted som Ringparken, hvor de fleste af os kender hinanden i forvejen. Til gengæld bliver det nemmere at gøre noget ved tingene og komme videre, hvis man kan dele sine tanker og problemer med nogen. Men det kan være svært at tage det første skridt”,fortæller Hatem Kaawach.​

Holdet på ni unge er en broget flok. Mens nogle var godt i gang med skole og uddannelse, da kurset begyndte, kæmpede andre med at finde vej ud af ungdomskriminalitet og personlige problemer. På kurset bidrog de alle sammen til undervisningen, blandt andet ved at deltage aktivt i holdøvelser og coache hinanden på tomandshånd, og i fællesskab skabte de en stemning, hvor gensidig respekt og faglig interesse banede vejen for gode resultater.​

”Alle på kurset har arbejdet hårdt og fokuseret – også selv om processen med at lære at coache kan være personligt krævende for nogle. Jeg er dybt imponeret over den måde, de har arbejdet på. Jeg er især imponeret over, at have haft at gøre med en gruppe unge mænd, der både turde arbejde målrettet med dem selv og støtte hinanden i at udvikle sig”, siger kursusleder Merete Dobusz.

Coaching handler blandt andet om at sætte og nå mål – og kursisterne har også selv fået sat nye mål i livet. En af kursisterne har gennem kurset fået hjælp til processen med at skaffe sig en læreplads. Den proces har ellers været lang og hård, på trods af at kursisten har gode karakterer og et flot eksamensbevis. For en anden kursist, der tidligere har været fængslet, har kurset givet øget motivation, støtte og opbakning til at udvikle sig og sætte sig nye positive mål for tilværelsen.​

”Det har vist mig, at selv om man har været ude i noget skidt, kan man forandre sig meget og komme videre”, fortæller Hatem Kaawach, der fremhæver netop denne kursist som et godt eksempel på, at viljen til at se sig selv i øjnene og tage ansvar kan skabe forandring.​

”Som coach kan man kun hjælpe dem, der gerne vil hjælpes. Man skal være villig og tage ansvar. Forandringen starter indefra”, forklarer Hatem Kaawach.

Et af de emner, der flere gange var oppe at vende under kursusforløbet, var ansvar over for lokalsamfundet. Som ungecoach må man nemlig være parat til at fungere som rollemodel for andre unge, og det vil de fleste af kursisterne gerne. Kurset har givet dem træning i at debattere med respekt for andres synspunkter, og Hatem Kaawach mener, at kursisterne hver især har fået skærpet og efterprøvet deres egne holdninger og fået ny viden, som de både kan bruge i hverdagen og på en uddannelse.​

Kaawach fremhæver, at kursisterne selv i høj grad har haft ansvaret for at gøre undervisningen god og konstruktiv. Og selv om kursisterne hver især har fået noget forskelligt ud af forløbet, er han ikke i tvivl om, at det har haft betydning for dem alle.​

”Man får styrket sin selvtillid og sit indre jeg – og man får sat sig nogle mål i livet”, konkluderer Kaawach.​

Det første kursusforløb med ungecoaches blev afsluttet i foråret 2017. Forløbet fortsætter med en overbygning. Her vil fokus være på, hvordan de nye ungecoaches bedst kan komme til at gøre gavn i lokalsamfundet. Og efter sommerferien vil der igen blive startet et hold op for nye ungecoaches.​

Kurset er en del af Foreningen Den Boligsociale Fonds projekt Livet er dit, som er gennemført i et samarbejde mellem Konsulentkompagniet og Kvartershuset Oasen i Ringparken, Slagelse.​