Projekt FRISK har eksisteret siden 2009 i Kløvervænget i Nakskov. Her har 20 ældre beboere skabt et unikt rum for hygge og socialt samvær. Formålet er at afhjælpe ensomhed blandt ældre beboere i deres boligområde.​

Mange ældre bliver socialt isolerede i deres bolig, hvis de ikke formår at skabe fællesskaber med andre, dér hvor de bor – f.eks. efter ophør på arbejdsmarkedet, ægtefælles død, børnenes fraflytning fra byen eller gradvist nedsat bevægelseskraft. Mange ældre har imidlertid både viden og kompetencer, som stadig kan udnyttes til gavn for dem selv og for deres boligområde.​

Med projektet involveres de ældre beboere med at organisere og deltage i aktiviteter, som de selv er interesserede i. ​Det kan f.eks. være:​

·​oplysende arrangementer med foredrag og diskussion,

·​oplevelsesarrangementer med underholdning og udflugter

·​mobiliserende arrangementer med information, træning og organisering af aktiviteter.​

Afhængigt af arrangementets karakter er der deltagerbetaling.

Der organiseres uformelle netværk, og de ældre kan selv blive uddannet som frivillige aktivitetsledere.​

Efterhånden som aktiviteterne udvikler sig, er det hensigten at nogle af de ældre bliver ressourcepersoner i boligområdet, f.eks. som ”Reservebedsteforældre” (se mere her) eller ”Bedste Venner” (se mere her), eller aktive i beboerorganiseringen.​

Resultaterne i Nakskov har været så gode, at projekt FRISK er udvidet til også at give andre ældre medborgere, som bor i almene boligområder i Lolland og Guldborgsund kommuner samme mulighed for brugerstyrede aktiviteter.​

Desuden har projekt FRISK​samlet erfaringer i et hæfte med konkret viden om det frivillige arbejde med og for ældre.​Hæftet er ment som inspiration og som guide til at skabe gode fællesskaber og udføre frivilligt arbejde der kan være til gavn og glæde for alle (læs mere her).​​

Projektet er ophørt.